ธนพิริยะ

ผู้นำในธุรกิจค้าปลีก

รูปแบบซุปเปอร์มาร์เก็ต
ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง
ข้อมูลบริษัท Company Snapshot
ก่อตั้งในปี 2508
59ปี
กับการดำเนินธุรกิจ
ซุปเปอร์มาเก็ต
45
สาขา
รายการสินค้า
15,000
ที่จัดจำหน่าย
รายได้ในปี 2565
2,633
ล้านบาท

Opportunity Day Q1/2024