ราคาหลักทรัพย์

สัญลักษณ์ : TNP
3.38
หน่วย : THB
+0.04 (1.20%)
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
94,710
ปริมาณ (หุ้น)
321
มูลค่า ('000 บาท)
3.34
วันก่อนหน้า
3.40
เปิด
3.38 - 3.42
ช่วงเวลาระหว่างวัน
2.76 - 4.24
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
3.38 / 5,500
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
3.40 / 3,100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
ข้อมูลล่าสุด 23 เม.ย. 2567 (16:38:46)
Chart Type