ปฏิทินกิจกรรมนักลงทุนย้อนหลัง

  ปี :
  วันที่ กิจกรรม รายละเอียด ดาวน์โหลด
  13 มิ.ย. 2567 Opportunity Day (ผลประกอบการไตรมาส 1/2567) เวลา 10:15 - 11:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  25 เม.ย 2567 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเฮอริเทจ บอลรูม 1 โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย
  เลขที่ 199 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
  14 มี.ค. 2567 Opportunity Day (ผลประกอบการไตรมาส 4/2566) เวลา 10:15 - 11:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  วันที่ กิจกรรม รายละเอียด ดาวน์โหลด
  15 ธ.ค. 2566 Opportunity Day (ผลประกอบการไตรมาส 3/2566) เวลา 10:15 - 11:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  15 ก.ย.2566 Opportunity Day (ผลประกอบการไตรมาส 2/2566) เวลา 15:15 - 16:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  20 เม.ย. 2566 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเฮอริเทจ บอลรูม 1 โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย
  เลขที่ 199 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
  15 มิ.ย. 2566 Opportunity Day (ผลประกอบการไตรมาส 1/2566) เวลา 10:15 - 11:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  วันที่ กิจกรรม รายละเอียด ดาวน์โหลด
  31 มี.ค. 2565 Opportunity Day (ผลประกอบการไตรมาส 4/2564) เวลา 15:15 - 16:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  22 เม.ย. 2565 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เวลา : 14.00 น. ณ ห้องเฮอริเทจ บอลรูม 1 โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย
  เลขที่ 199 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย
  จังหวัดเชียงราย
  10 มิ.ย. 2565 Opportunity Day (ผลประกอบการไตรมาส 1/2565) เวลา 15:15 - 16:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  วันที่ กิจกรรม รายละเอียด ดาวน์โหลด
  20 เม.ย. 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เวลา : 14.00 น. ณ ห้องเฮอริเทจ 1 โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย
  เลขที่ 199 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลสันทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
  14 ก.ย. 2564 Opportunity Day (ผลประกอบการไตรมาส 2/2564) เวลา 11:15 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  11 พ.ย. 2564 Opportunity Day (ผลประกอบการไตรมาส 3/2564) เวลา 09:15 - 10:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  วันที่ กิจกรรม รายละเอียด ดาวน์โหลด
  15 ก.ค. 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เวลา : 14.00 น. ณ ห้องเฮอริเทจ 1 โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย
  เลขที่ 199 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลสันทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
  วันที่ กิจกรรม รายละเอียด ดาวน์โหลด
  23 เม.ย. 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เวลา: 14.00 น. ณ ห้องธาราเทพ อาคารธาราเทพฮอลล์โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
  เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
  วันที่ กิจกรรม รายละเอียด ดาวน์โหลด
  11 เม.ย. 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เวลา: 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์รัชดา โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
  วันที่ กิจกรรม รายละเอียด ดาวน์โหลด
  27 มี.ค. 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 4 /2559 เวลา: 13:00 - 14:00 น. ณ ห้อง 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  27 มี.ค. 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 4 /2559 เวลา: 13:00 - 14:00 น. ณ ห้อง 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  25 เม.ย. 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เวลา: 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์รัชดา โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก เเขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
  วันที่ กิจกรรม รายละเอียด ดาวน์โหลด
  8 ก.ย. 2559 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 2/2559 เวลา: 15.20-16.20 น. ณ ห้อง 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  1 ก.ค. 2559 Mai Forum 2016 เวลา 11.00 - 18.00 น. บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
  รร.เซ็นทาราแกรนด์ @ เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 22
  10 มิ.ย. 2559 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 1/2559 เวลา: 13.00-14.00 น. ณ ห้อง 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  25 เม.ย. 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เวลา: 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์รัชดา โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
  ถนนรัชดาภิเษก เเขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
  18 ก.พ. 2559 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 4/2558 เวลา: 13.00-14.00 น. ณ ห้อง 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย