ธนพิริยะ

ผู้นำในธุรกิจค้าปลีก

รูปแบบซุปเปอร์มาร์เก็ต
ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง
ข้อมูลบริษัท Company Snapshot
ก่อตั้งในปี 2508
59ปี
กับการดำเนินธุรกิจ
ซุปเปอร์มาเก็ต
45
สาขา
รายการสินค้า
15,000
ที่จัดจำหน่าย
รายได้ในปี 2565
2,633
ล้านบาท

ราคาหลักทรัพย์

+
สัญลักษณ์ : TNP
3.64
หน่วย : THB
ข้อมูลล่าสุด: 14 มิ.ย. 2567 10:34
+0.14 (4.00%)
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
453
มูลค่า ('000 บาท)

  • 1D
  • 5D
  • 1M

Opportunity Day Q1/2024