ราคาหลักทรัพย์

สัญลักษณ์ : TNP
5.20
หน่วย : THB
-0.15 (-2.80%)
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
1,564,000
ปริมาณ (หุ้น)
8,218
มูลค่า ('000 บาท)
5.35
วันก่อนหน้า
5.35
เปิด
5.15 - 5.45
ช่วงเวลาระหว่างวัน
1.88 - 5.80
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
5.20 / 88,700
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
5.25 / 18,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
ข้อมูลล่าสุด 12 เม.ย. 2564 (16:37:44)

เครื่องคำนวณการลงทุน
วิธีการใช้งาน:
ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
จำนวนหุ้น
หุ้น
% คอมมิชชั่น
%
ราคาซื้อ
บาท
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ
บาท
ราคาขาย
บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
%

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น
บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม
บาท
คอมมิชชั่น
บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ
บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น
บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม
บาท
คอมมิชชั่น
บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
บาท
มูลค่าขายสุทธิ
บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
บาท
อัตราผลตอบแทน
บาท