ราคาหลักทรัพย์

สัญลักษณ์ : TNP
4.02
หน่วย : THB
- (-%)
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
643,845
ปริมาณ (หุ้น)
2,587
มูลค่า ('000 บาท)
4.02
วันก่อนหน้า
4.04
เปิด
4.00 - 4.04
ช่วงเวลาระหว่างวัน
3.94 - 6.25
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
4.02 / 19,800
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
4.04 / 162,200
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
ข้อมูลล่าสุด 24 มิ.ย. 2565 (16:39:18)
Chart Type