ราคาหลักทรัพย์

สัญลักษณ์ : TNP
2.34
หน่วย : THB
+0.02 (0.86%)
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
2,233,500
ปริมาณ (หุ้น)
5,300
มูลค่า ('000 บาท)
2.32
วันก่อนหน้า
2.36
เปิด
2.32 - 2.44
ช่วงเวลาระหว่างวัน
2.20 - 3.34
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.34 / 103,000
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
2.36 / 100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
ข้อมูลล่าสุด 22 มี.ค. 2561 (16:39:48)
Chart Type