ราคาหลักทรัพย์

สัญลักษณ์ : TNP
2.84
หน่วย : THB
+0.02 (0.71%)
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
105,800
ปริมาณ (หุ้น)
299
มูลค่า ('000 บาท)
2.82
วันก่อนหน้า
2.86
เปิด
2.80 - 2.86
ช่วงเวลาระหว่างวัน
2.76 - 4.24
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.82 / 100
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
2.84 / 22,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
ข้อมูลล่าสุด 08 ธ.ค. 2566 (16:38:30)
Chart Type