ราคาหลักทรัพย์

สัญลักษณ์ : TNP
2.86
หน่วย : THB
+0.10 (3.62%)
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
4,603,700
ปริมาณ (หุ้น)
13,128
มูลค่า ('000 บาท)
2.76
วันก่อนหน้า
2.78
เปิด
2.78 - 2.90
ช่วงเวลาระหว่างวัน
2.20 - 3.98
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.86 / 8,000
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
2.88 / 580,100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
ข้อมูลล่าสุด 17 พ.ย. 2560 (16:39:18)
Chart Type