ราคาหลักทรัพย์

สัญลักษณ์ : TNP
5.20
หน่วย : THB
-0.15 (-2.80%)
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
1,564,000
ปริมาณ (หุ้น)
8,218
มูลค่า ('000 บาท)
5.35
วันก่อนหน้า
5.35
เปิด
5.15 - 5.45
ช่วงเวลาระหว่างวัน
1.88 - 5.80
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
5.20 / 88,700
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
5.25 / 18,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
ข้อมูลล่าสุด 12 เม.ย. 2564 (16:37:44)
Chart Type