ราคาหลักทรัพย์

สัญลักษณ์ : TNP
2.48
หน่วย : THB
-0.04 (-1.59%)
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
3,104,100
ปริมาณ (หุ้น)
7,750
มูลค่า ('000 บาท)
2.52
วันก่อนหน้า
2.54
เปิด
2.46 - 2.54
ช่วงเวลาระหว่างวัน
1.79 - 3.98
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.48 / 211,800
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
2.50 / 1,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
ข้อมูลล่าสุด 26 ก.ย. 2560 (16:39:52)
Chart Type