ราคาหลักทรัพย์

สัญลักษณ์ : TNP
1.50
หน่วย : THB
-0.01 (-0.66%)
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
88,300
ปริมาณ (หุ้น)
133
มูลค่า ('000 บาท)
1.51
วันก่อนหน้า
1.51
เปิด
1.50 - 1.52
ช่วงเวลาระหว่างวัน
1.35 - 2.64
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
1.50 / 61,300
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
1.52 / 9,300
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
ข้อมูลล่าสุด 15 ก.พ. 2562 (16:37:51)
Chart Type