ราคาหลักทรัพย์

สัญลักษณ์ : TNP
5.15
หน่วย : THB
+0.10 (1.98%)
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
598,400
ปริมาณ (หุ้น)
3,054
มูลค่า ('000 บาท)
5.05
วันก่อนหน้า
5.10
เปิด
5.05 - 5.15
ช่วงเวลาระหว่างวัน
4.00 - 7.10
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
5.10 / 149,900
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
5.15 / 30,700
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
ข้อมูลล่าสุด 28 ม.ค. 2565 (16:35:40)
Chart Type