ราคาหลักทรัพย์

สัญลักษณ์ : TNP
2.84
หน่วย : THB
-0.02 (-0.70%)
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
1,656,400
ปริมาณ (หุ้น)
4,734
มูลค่า ('000 บาท)
2.86
วันก่อนหน้า
2.86
เปิด
2.84 - 2.88
ช่วงเวลาระหว่างวัน
1.46 - 3.14
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.84 / 158,700
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
2.86 / 183,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
ข้อมูลล่าสุด 11 ส.ค. 2563 (16:38:49)
Chart Type