ราคาหลักทรัพย์

สัญลักษณ์ : TNP
2.00
หน่วย : THB
-0.04 (-1.96%)
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
415,200
ปริมาณ (หุ้น)
843
มูลค่า ('000 บาท)
2.04
วันก่อนหน้า
2.02
เปิด
2.00 - 2.04
ช่วงเวลาระหว่างวัน
1.98 - 3.20
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.00 / 100,700
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
2.02 / 900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
ข้อมูลล่าสุด 22 มิ.ย. 2561 (12:00:18)
Chart Type