ราคาหลักทรัพย์

สัญลักษณ์ : TNP
1.53
หน่วย : THB
-0.02 (-1.29%)
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
76,000
ปริมาณ (หุ้น)
115
มูลค่า ('000 บาท)
1.55
วันก่อนหน้า
1.54
เปิด
1.50 - 1.54
ช่วงเวลาระหว่างวัน
1.52 - 2.80
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
1.51 / 2,000
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
1.53 / 31,600
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
ข้อมูลล่าสุด 17 ธ.ค. 2561 (16:37:17)
Chart Type