ราคาหลักทรัพย์

สัญลักษณ์ : TNP
2.04
หน่วย : THB
+0.08 (4.08%)
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
1,036,900
ปริมาณ (หุ้น)
2,092
มูลค่า ('000 บาท)
1.96
วันก่อนหน้า
1.96
เปิด
1.96 - 2.16
ช่วงเวลาระหว่างวัน
1.30 - 2.36
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.00 / 4,600
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
2.04 / 39,500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
ข้อมูลล่าสุด 12 ธ.ค. 2562 (16:40:36)
Chart Type