ราคาหลักทรัพย์

สัญลักษณ์ : TNP
5.25
หน่วย : THB
+0.10 (1.94%)
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
539,300
ปริมาณ (หุ้น)
2,809
มูลค่า ('000 บาท)
5.15
วันก่อนหน้า
5.20
เปิด
5.15 - 5.25
ช่วงเวลาระหว่างวัน
2.72 - 7.10
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
5.20 / 77,900
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
5.25 / 132,200
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
ข้อมูลล่าสุด 04 ส.ค. 2564 (16:50:01)
Chart Type