ราคาหลักทรัพย์

สัญลักษณ์ : TNP
2.50
หน่วย : THB
-0.02 (-0.79%)
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
1,395,300
ปริมาณ (หุ้น)
3,512
มูลค่า ('000 บาท)
2.52
วันก่อนหน้า
2.48
เปิด
2.48 - 2.56
ช่วงเวลาระหว่างวัน
1.31 - 2.66
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.50 / 36,400
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
2.52 / 27,400
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
ข้อมูลล่าสุด 29 พ.ค. 2563 (16:37:55)
Chart Type