ราคาหลักทรัพย์

สัญลักษณ์ : TNP
1.95
หน่วย : THB
-0.01 (-0.51%)
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
751,900
ปริมาณ (หุ้น)
1,476
มูลค่า ('000 บาท)
1.96
วันก่อนหน้า
1.90
เปิด
1.90 - 2.04
ช่วงเวลาระหว่างวัน
1.30 - 2.36
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
1.94 / 100
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
1.98 / 10,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
ข้อมูลล่าสุด 28 ก.พ. 2563 (16:38:59)
Chart Type