ราคาหลักทรัพย์

สัญลักษณ์ : TNP
1.78
หน่วย : THB
-0.04 (-2.20%)
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
351,300
ปริมาณ (หุ้น)
630
มูลค่า ('000 บาท)
1.82
วันก่อนหน้า
1.81
เปิด
1.77 - 1.81
ช่วงเวลาระหว่างวัน
1.77 - 3.06
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
1.78 / 12,800
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
1.80 / 28,800
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
ข้อมูลล่าสุด 19 ต.ค. 2561 (16:37:39)
Chart Type