ราคาหลักทรัพย์

สัญลักษณ์ : TNP
3.60
หน่วย : THB
+0.02 (0.56%)
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
1,859,600
ปริมาณ (หุ้น)
6,639
มูลค่า ('000 บาท)
3.58
วันก่อนหน้า
3.60
เปิด
3.54 - 3.60
ช่วงเวลาระหว่างวัน
1.60 - 3.86
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
3.58 / 9,700
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
3.60 / 396,500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
ข้อมูลล่าสุด 03 ธ.ค. 2563 (16:39:20)
Chart Type