ราคาหลักทรัพย์

สัญลักษณ์ : TNP
1.80
หน่วย : THB
-0.01 (-0.55%)
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
224,800
ปริมาณ (หุ้น)
403
มูลค่า ('000 บาท)
1.81
วันก่อนหน้า
1.80
เปิด
1.78 - 1.81
ช่วงเวลาระหว่างวัน
1.78 - 3.06
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
1.79 / 12,300
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
1.80 / 33,300
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
ข้อมูลล่าสุด 17 ส.ค. 2561 (16:36:14)
Chart Type