ราคาหลักทรัพย์

สัญลักษณ์ : TNP
1.97
หน่วย : THB
+0.02 (1.03%)
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
1,320,800
ปริมาณ (หุ้น)
2,605
มูลค่า ('000 บาท)
1.95
วันก่อนหน้า
1.97
เปิด
1.95 - 2.02
ช่วงเวลาระหว่างวัน
1.30 - 2.36
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
1.97 / 9,300
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
1.98 / 100,900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
ข้อมูลล่าสุด 11 ต.ค. 2562 (16:38:51)
Chart Type