ราคาหลักทรัพย์

สัญลักษณ์ : TNP
2.68
หน่วย : THB
-0.02 (-0.74%)
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
577,900
ปริมาณ (หุ้น)
1,560
มูลค่า ('000 บาท)
2.70
วันก่อนหน้า
2.72
เปิด
2.68 - 2.74
ช่วงเวลาระหว่างวัน
2.20 - 3.72
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.68 / 144,200
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
2.70 / 39,300
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
ข้อมูลล่าสุด 18 ม.ค. 2561 (16:35:54)
Chart Type