ราคาหลักทรัพย์

สัญลักษณ์ : TNP
5.70
หน่วย : THB
+0.05 (0.88%)
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
927,700
ปริมาณ (หุ้น)
5,292
มูลค่า ('000 บาท)
5.65
วันก่อนหน้า
5.70
เปิด
5.65 - 5.75
ช่วงเวลาระหว่างวัน
3.14 - 7.10
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
5.65 / 350,500
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
5.70 / 206,900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
ข้อมูลล่าสุด 19 ต.ค. 2564 (15:51:49)
Chart Type