ราคาหลักทรัพย์

สัญลักษณ์ : TNP
1.35
หน่วย : THB
+0.01 (0.75%)
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
89,400
ปริมาณ (หุ้น)
120
มูลค่า ('000 บาท)
1.34
วันก่อนหน้า
1.35
เปิด
1.33 - 1.35
ช่วงเวลาระหว่างวัน
1.32 - 2.20
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
1.34 / 143,900
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
1.35 / 26,400
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
ข้อมูลล่าสุด 17 พ.ค. 2562 (16:39:55)
Chart Type