ธนพิริยะ

ผู้นำในธุรกิจค้าปลีก

รูปแบบซุปเปอร์มาร์เก็ต
ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง
ข้อมูลบริษัท Company Snapshot
ก่อตั้งในปี 2508
51ปี
กับการดำเนินธุรกิจ
ซุปเปอร์มาเก็ต
36
สาขา
รายการสินค้า
15,000
ที่จัดจำหน่าย
รายได้ในปี 2563
2,208
ล้านบาท

ราคาหลักทรัพย์

+
สัญลักษณ์ : TNP
5.15
หน่วย : THB
ข้อมูลล่าสุด: 28 ม.ค. 2565 16:35
+0.10 (1.98%)
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
3,054
มูลค่า ('000 บาท)

  • 1D
  • 5D
  • 1M

Opportunity Day Q3/2021