ธนพิริยะ

ผู้นำในธุรกิจค้าปลีก

รูปแบบซุปเปอร์มาร์เก็ต
ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง
ข้อมูลบริษัท Company Snapshot
ก่อตั้งในปี 2508
51ปี
กับการดำเนินธุรกิจ
ซุปเปอร์มาเก็ต
38
สาขา
รายการสินค้า
15,000
ที่จัดจำหน่าย
รายได้ในปี 2564
2,638
ล้านบาท

ราคาหลักทรัพย์

+
สัญลักษณ์ : TNP
4.02
หน่วย : THB
ข้อมูลล่าสุด: 24 มิ.ย. 2565 16:39
- (-%)
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
2,587
มูลค่า ('000 บาท)

  • 1D
  • 5D
  • 1M

Opportunity Day Q1/2022