ธนพิริยะ

ผู้นำในธุรกิจค้าปลีก

รูปแบบซุปเปอร์มาร์เก็ต
ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง
ข้อมูลบริษัท Company Snapshot
ก่อตั้งในปี 2508
58ปี
กับการดำเนินธุรกิจ
ซุปเปอร์มาเก็ต
42
สาขา
รายการสินค้า
15,000
ที่จัดจำหน่าย
รายได้ในปี 2565
2,449
ล้านบาท

ราคาหลักทรัพย์

+
สัญลักษณ์ : TNP
2.84
หน่วย : THB
ข้อมูลล่าสุด: 08 ธ.ค. 2566 16:38
+0.02 (0.71%)
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
299
มูลค่า ('000 บาท)

  • 1D
  • 5D
  • 1M

Opportunity Day Q2/2023