ผู้บริหาร บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ คณะผู้แทน บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลิฟ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมบริจาคเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับ โรงพยาบาลพาน

Backกันยายน 11, 2563

ผู้บริหาร บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ คณะผู้แทน บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลิฟ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมบริจาคเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับ โรงพยาบาลพาน อ.พาน จ. เชียงราย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลากรทางการแพทย์ต่อไป โดยมี นายแพทย์ ฑิฆัมพร จ่างจิต ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพาน ให้การต้อนรับและ เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้